Historie

Historie farmaření v našem rodě má hluboké kořeny, které začínají koncem 19. století. Naše farma, v dnešní podobě, byla založena počátkem roku 1992, kdy nám okolnosti umožnili začít samostatně podnikat. Byly nám vydány pozemky, kravín a stroje v restituci ze zemědělského družstva. Zakoupili jsme nové stroje pro polní práce a začali s rostlinnou i živočišnou výrobou.

Nyní obhospodařujeme 28 ha půdy. Veškerou vyprodukovanou rostlinnou výrobu na farmě spotřebujeme. K ošetřování plodin používáme v malém množství chemické prostředky a umělá hnojiva. Pole hnojíme především kravskou mrvou.

V živočišné výrobě chováme červenostrakatý skot bez tržní produkce mléka, prasata a koně. Především Českého teplokrevníka pro sportovní a rekreační účely a také jednu klisnu belgického chladnokrevníka, kterou využíváme k tahu bryčky, menší práce v lese a na poli jako např. ekologické proorávání brambor.


Do budoucna bychom chtěli začít s ekologickým zemědělstvím a náš přístup k přírodě a životnímu prostředí tomuto trendu přizpůsobujeme už nyní.