Odkud nás znáte


Nejznámější akcí je Barchan v Jemnici, nejstarší historická slavnost ve Střední Evropě, kde naši koně vezou královský pár a část družiny. Dále pak v Jemnické bitvě vezli krále a šlechtice. Každý rok vozíme děti 1. května na akci Dětský den v Rancířově a při parkurových závodech v Dešné. Prvním rokem jsme vozili děti i na Partnerské výstavě v Dešné. Účastníme se s koňmi kromě společenských akcí také mnoha parkurových závodů během roku.


 Velkou událostí, kterou sami pořádáme, je Hubertova jízda za naší farmou. Tato akce se zde po desetiletém konání už pomalu stává tradicí. Bývá na podzim, na ukončení jezdecké sezóny a oslavě sv. Huberta patrona myslivců a honců. Postupem času se jízda stala velmi oblíbenou a vrací se sem stále více jezdců, vozatajů i diváků. V posledních letech jsme už překročili počet 50 koní. Každý rok se snažíme něco vylepšit a přidat nové soutěže a překážky. To však přináší i mnoho dalších starostí a je to pro celou rodinu organizačně dost náročné. Odměnou nám bývá spokojenost zúčastněných a podpoření účasti v dalším roce.

Naše koně často využíváme k tažení bryčky při různých společenských událostech. Obvykle to bývají svatby v Jemnici, ale jsme schopni se přepravit i dále. Další akce bývají spojené s vožením dětí např. při Mikulášských a Vánočních setkáních.