Historie

Historie farmaření v našem rodě má hluboké kořeny, které začínají koncem 19. století. Naše farma, v dnešní podobě, byla založena počátkem roku 1992, kdy nám okolnosti umožnili začít samostatně podnikat. Byly nám vydány pozemky, kravín a stroje v restituci ze zemědělského družstva. Zakoupili jsme nové stroje pro polní práce a začali s rostlinnou i živočišnou výrobou.

Nyní obhospodařujeme 36 ha půdy. Pěstujeme především obilí, které z většiny využijeme pro výkrm prasat a skotu. V menším měřítku pěstujeme také brambory a jahody. K ošetřování plodin používáme v malém množství chemické prostředky a umělá hnojiva. Pole hnojíme především chlévskou mrvou. 

Vzhledem k tomu, že je naše farma velmi malá a těžko může konkurovat velkým podnikům, začali jsme přemýšlet, čím rozšířit sortiment, abychom mohli dál prosperovat. Koncem roku 2018 jsme se rozhodli, že začneme s pěstováním jahod. Začali jsme se čtyřmi řádky 200 m dlouhých. Dnes už je pěstujeme na ploše 1 ha. Stejně jsme rozšířili pěstování brambor. Vzhledem k zájmu u samosběru jahod, jsme tuto možnost rozšířili i u brambor. 

V roce 2020 jsme si nechali schválit krajskou veterinární správou provoz na zpracování a prodej masa. Díky této provozovně můžeme nabídnout zákazníkům čerstvé maso prvotřídní kvality, které pochází pouze z produkce naší farmy. Maso necháme po porážce několik dní v chladírně vyzrát, poté ho porcujeme a vakuově balíme.

Vzhledem k velké poptávce po agroturistice, kdy především děti chtějí vidět živá zvířata a práci s nimi jsme rozšířili v roce 2022 naši nabídku o ubytování.