Chov

Na naší farmě chováme červenostrakatý skot s postupným přechodem na belgické modrobílé plemeno. Tento druh křížení je vhodný z důvodu menších komplikací při porodu a dobré výtěžnosti masa. Belgické modré má velmi jemné maso s nízkým obsahem cholesterolu.

Dále chováme masná prasata plemene Landrase a Duroc. Jejich chovem dosahujeme vysokého podílu masné užitkovosti.